Monogrāfijas

Monogrāfijas

Aija Priedīte
  
ZAĻĀS ZEMES DIEVSUNĪŠU UN LIKTEŅU LĪDUMNIEKU LAIKI 
 
Literatūrsocioloģisks pētījums. Pirmā daļa
 
Pilns teksts (PDF)

Aija Priedīte
  
STUBURI. KĀDAS LATVIJAS VIENSĒTAS DZĪVE
 
Literatūrsocioloģisks pētījums. Otrā daļa
 
Pilns teksts (PDF)

Dace Dzenovska
    
AIZBRAUKŠANA UN TUKŠUMS LATVIJAS LAUKOS: STARP ZUDUŠĀM UN IESPĒJAMĀM NĀKOTNĒM
 
Pilns teksts (PDF)

Agnese Cimdiņa, Ieva Raubiško
  
CILVĒKS UN DARBS LATVIJAS LAUKOS: SOCIĀLANTROPOLOĢISKS SKATĪJUMS
 
Pilns teksts (PDF)


Iesakņota saimniekošana un neredzamais darbs Latvijas laukos
Recenzija grāmatai: Cimdiņa, A., Raubiško, I. (2012). "Cilvēks un darbs Latvijas laukos: sociālantropoloģisks skatījums". Rīga: Zinātne.
Rita Kaša, www.ir.lv, 21.03.2013.

Deniss Hanovs
  
LATVIJAS REĢIONU MAZO PAŠVALDĪBU STRATĒĢIJAS DAŽĀDĪBAS VADĪBĀ
 
Pilns teksts (PDF)

Edmunds Trumpa
 
LATVIEŠU ĢEOLINGVISTIKAS ETĪDES
 
Pilns teksts (PDF)


Monogrāfijas sagatavošanā tika izmantoti dati no projekta ietvaros izstrādātās datu bāzes valodas pārmaiņu izpētei reģionos. Ar datu bāzes publiskoto versiju, kas papildināta ar ilustrācijām un ir pielāgota publicēšanai internetā, var iepazīties šeit.