Ieteikumi politikas veidotājiem

Ieteikumi lauku pašvaldībām, valsts institūcijām, politikas veidotājiem
Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte. 2012, 48 lpp.
  Saturs
 
 
Par Latvijas reģionu mazo pašvaldību stratēģijām dažādības vadībā (Dr. Deniss Hanovs)
 
Aizbraukšana un lauku tukšošanās (Dr. Dace Dzenovska)
 
Darbs uz bezdarbs Latvijas laukos (Dr. Ieva Raubiško)
 
Saimniekošanas un uzņēmējdarbības prakses Latvijas laukos (Dr. Agnese Cimdiņa)
 
Pilsoniskās iniciatīvas, valsts un sabiedrības mijiedarbe lauku kopienās (Dr. Rasma Kārkliņa)
 
Ieteikumi ietekmes uz vidi novērtējuma un teritoriju attīstības plānošanas procedūru uzlabošanai lauku pašvaldībās (Dr. Ivars Pavasars)
 
Dialektu un izlokšņu robežu izmaiņas (Dr. Edmunds Trumpa, Anna Stepiņa)
 
Dzīve uz laukiem latviešu literatūrā no brīvlaišanas līdz mūsdienām (Dr. Aija Priedīte)