Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Zaļās zemes dievsunīšu un likteņu līdumnieku laiki
Pēdējās izmaiņas veiktas:
15.01.2013.

Aija Priedīte

Monogrāfija „ZAĻĀS ZEMES DIEVSUNĪŠU UN LIKTEŅU LĪDUMNIEKU LAIKI”. Literatūrsocioloģisks pētījums. Pirmā daļa

Priedīte, Aija. (2012) Zaļās zemes dievsunīšu un likteņu līdumnieku laiki.  Literatūrsocioloģiskā pētījuma „Zaļās zemes dievsunīšu un likteņu līdumnieku laiki” pirmā daļa. Rīga: Apgāds Zinātne, 254 lpp.
 
Pilns teksts (PDF)
 
Literatūrsocioloģiskā pētījuma galvenā uzmanība pievērsta „savam kaktiņam” un pētījumā hronoloģiski aplūkota latviešu zemnieku šī sava zemes kaktiņa ieguves un attīstības stratēģijas, kuras pastāvīgi ietekmējušas politiskas idejas un to ieviešana, kari un karu sekas - Latvijas kultūrvides pārmaiņas. Pētījuma korpuss aptver vairāk nekā 5000 lappušu - divpadsmit reālistiskā manierē rakstīti romāni - atspoguļojot laikposmu no zemnieku brīvlaišanas 19. gadsimtenī līdz mūsu dienām. Pētījumā nav analizētas daiļdarbu estētiskās vērtības, bet uzmanība pievērsta starpdisciplināram skatījumam, aplūkojot viensētu iedzīvotājus, viņu mobilitāti, vērtību izpratni, konfliktu risinājumus un attiecības ar publisko vidi. Romānu fiktīvajā vidē tiek aplūkoti un analizēti tādi paši jautājumi, kādus pārējie projektā pārstāvēto disciplīnu (sociālantropoloģija, politoloģija, kulturoloģija, valodniecība, vides zinātne) pētnieki pēta uz vietas, lauku darbā, intervējot vietējos iedzīvotājus.
 

Saturs
 
Priekšvārds
Ievads
Metode
Tekstu atlase
Daži skaidrojoši vārdi par atlasītajiem tekstiem
Atlasīto romānu/garstāstu personu “dzimtskoki” (“Dievs. Daba. Darbs”, “Pēdas rīta rasā”, “Putras Dauķis”, “Zaļā zeme”, “Līduma dūmos”, “Likteņa līdumnieki”)
Teorētiskais ietvars
Teorētiskā ietvara literatūrsocioloģiskais diskurss
  
PAR LAUKU IEDZĪVOTĀJIEM LATVIEŠU ZEMNIEKU LITERATŪRĀ
Dzīve muižā
Dzimtsaimnieki – ilgas pēc sava kaktiņa
Ja ne dzimtsaimnieks, tad vismaz rentnieks vai pusgraudnieks
1920. gada agrārās reformas jaunsaimnieki
Darba zemnieki
Lauki padomju laikā – zemnieks jautā, kas es esmu?
Zeme un darbs – nedalāma vienība
Dēli – dzimtsaimniecības sapnis un ilgtspēja
Dzimtsaimniecība prasa visu saimnieka uzmanību
Saimnieks un saime
Labā saimniece
Gājēji
Vai iegātnis ir saimnieks vai vienmēr tikai iegātnis?
Kur ir ieprecētai saimniecei mājas?
Kalps un kalpone saimnieka un saimnieces lomā
 
LAUKU IEDZĪVOTĀJS UN PUBLISKĀ VIDE
Pagasta valde un tiesa  
Valsts tiesas un runas vīru darbi un nedarbi romānā “Mērnieku laiki”  
Pagasta valde un iedzīvotājs romānā “Zaļā zeme”
Putras Dauķis un viņa draugi pagastvaldē
Valsts, pagasts, pašvaldība literatūrā – drūma “bilde”  
 
LAUKU IEDZĪVOTĀJU MOBILITĀTE LATVIEŠU LITERATŪRĀ
Vieta kā dzīvojamās dzīves vieta (Attieksme pret ienācējiem)
Brīvprātīga pārcelšanās uz citu vietu (jaunsaimniecība, skola, izglītība)
Darbaspēka kustība (kalpi, meitas, gājēji)  
Piespiedu pārcelšanās uz citu vietu (bads, bankrots, slikta dzīve, nav dzīves kvalitātes, izlikšana no mājas), deportācijas, karš
Precības kā mobilitātes iemesls  
Uz pilsētu vai svešām zemēm  
Transnacionālā mobilitāte  
 
LAUKU IEDZĪVOTĀJU KONFLIKTI UN TO RISINĀJUMI  
Kas izraisa konfliktus?  
Ģimenes konflikti  
Melošana un intrigas  
Politika/karš  
Greizsirdība un naids  
Kā izpaužas konflikti, kas tos veicina?
Putras Dauķis – īsts konfliktu meistars  
Personas, kas iesaistās konfliktā  
Miermīlība, miermīlīgi risinājumi – izlīgums
Vai attēlotā sabiedrība ir miermīlīga?  
  
LAUKU IEDZĪVOTĀJU VĒRTĪBAS UN JĒGPILNA DZĪVE
Zeme kā latviešu zemnieka vērtību pamats
Lauku iedzīvotāju dzīves sapnis  
Savs – sava zeme, sava vieta – kā laimes, labas, jēgpilnas dzīves apliecinājums 
Pamatvērtības un tradīcijas  
Darba tikums vai mūžam nepadarītie darbi?  
Pamatvērtības un attieksme pret bērnu  
Pamatvērtības un attieksme pret dabu  
Lielība, divkosība, liekulība, varaskāre – antivērtības  
 
Noslēgums  
Kopsavilkums angļu valodā  
Literatūra