Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Stuburi. Kādas Latvijas viensētas dzīve
Pēdējās izmaiņas veiktas:
15.01.2013.

Aija Priedīte

Monogrāfija "STUBURI. KĀDAS LATVIJAS VIENSĒTAS DZĪVE"
Literatūrsocioloģiskā pētījuma "Zaļās zemes dievsunīšu un likteņu līdumnieku laiki" otrā daļa

Priedīte, Aija. (2012) Stuburi. Kādas Latvijas viensētas dzīve. Literatūrsocioloģiskā pētījuma „Zaļās zemes dievsunīšu un likteņu līdumnieku laiki” otrā daļa. Rīga: Apgāds Zinātne, 151 lpp. 
 
Pilns teksts (PDF)
 
Latvijas lauku teritorijai ir raksturīgas izkaisītas viensētas. 2011. gadā viensētu ainavu veidoja gan priekšzīmīgi sakoptas mājvietas ar glīti apsētām vai novāktām lauku platībām, gan dzīvošanai šā tā salāpītas, nožēlojamas mājeles, gan arī krūmos un kokos ieaugušas pamestu māju drupas. Šīs 2011. gada Latvijas lauku vērotājam garāmslīdošās ainavas nav anonīmas vietas. Tās visas apdzīvo vai kādreiz ir apdzīvojuši cilvēki. Ar tām saistās Latvijas iedzīvotāju likteņi un vēsture, ko, izmantojot romāna/garstāsta formu, līdz pat mūsu dienām aprakstījuši latviešu rakstnieki.Starpdisciplinārā projekta “Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes — Latvijas lauku iedzīvotāju attīstības stratēģijas un kultūrvides pārmaiņas” ietvaros, kurā apvienojušies politoloģijas, kulturoloģijas, sociālantropoloģijas, vides, kā arī lingvistikas un literatūrzinātnes speciālisti, tapa literatūrsocioloģiskais pētījums “Zaļās zemes dievsunīšu un likteņu līdumnieku laiki”. Taču lai cik reāli būtu aprakstīta lauku dzīve latviešu “zemnieku literatūrā”, tā ir un paliek rakstnieka radīta, daiļdarbā iemiesota fikcija. Bet kāda ir bijusi un ir latvju viensētas “īstā dzīve”? 
 

Saturs
 
Priekšvārds
Ievads
Metode un avoti
Monogrāfijas struktūra
   
KUSAS MUIŽA 
Kusas muiža dvēseļu revīzijās
1858. gada 16. augusta protokols
Kusas muižas zemnieku saimniecību pārdošana
Mazs ieskats Kusas muižas/pagasta pārvaldē
 
STUBURI
Stuburi dvēseļu revīzijās
Stuburu mājas kļūst par dzimtsīpašumu
Tēvs un dēls — Jēkabs un Jānis Pilsētnieki
Pirkšanas līgums — kontrakts
Kur zemnieks ņēma naudu māju pirkumam?
Mobilie Pilsētnieki
Ko mums vēsta Kusas valsts tiesas protokoli?
Nākamā Stuburu saimniece
Jēkaba Pilsētnieka mantas dalīšana
Marija Auberģis kļūst par Mariju Pilsētnieks
Marija Pilsētnieks meklē iegātni
Stuburtēvs un Stuburmāte dēlu atmiņās
Liktenīgais dāvinājums 92Marijas un Pētera Rozentālu dēli — trīs potenciālie Stuburu mantinieki
Stuburu “ceturtā dēla” atmiņas
Starpkaru gadi Stuburos
1940.–1948. gads
1949. gada izsūtīšana — liktenīgā mantojuma sekas
1954. gads un “apžēlošana”
Padomju gadi Stuburos kuseniešu atmiņās
Pēc 1991. gada
Atmiņas par Stuburu mājām
 
Avoti un citētā literatūra
 
1. pielikums. Stuburu māju pirkšanas kontrakts (1867)
2. pielikums. Kārzdabas draudzes “Izmeklēšana priekš laulāšanas” (1885)
3. pielikums. Jāņa Pilsētnieka dāvinājuma līgums Marijai Rozentāls (1906)