Citur nepublicēti pētījumu materiāli, jaunas metodes, vasaras skolas programma

Metodika ietekmes uz vidi novērtējuma un teritoriju attīstības plānošanas pēcnovērtējumam
Vadošais pētnieks Dr. Ivars Pavasars
 
Projekta 11. aktivitātes apakšpētījuma rezultātu apkopojums
Vadošais pētnieks Dr. Ivars Pavasars
  Pārskata raksts par miermīlības pētījumiem antropoloģijas un sociālo zinātņu vēsturē
Pētnieks Klāvs Sedlenieks
  Kā pētīt pilsonisko kopdarbību laukos: jaunu pētniecisku ietvaru un metodiku pienesums
Vadošā pētniece Dr. Rasma Kārkliņa
  Starpdisciplināras vasaras skolas programma  
Vadošā pētnieka Dr. Edmunda Trumpas monogrāfijas "Latviešu ģeolingvistiskās etīdes" sagatavošanā tika izmantoti dati no projekta ietvaros izstrādātās datu bāzes valodas pārmaiņu izpētei reģionos. Ar datu bāzes publiskoto versiju, kas papildināta ar ilustrācijām un ir pielāgota publicēšanai internetā, var iepazīties šeit.