Aizbraukšana un tukšums Latvijas laukos

Dace Dzenovska
Monogrāfija „AIZBRAUKŠANA UN TUKŠUMS LATVIJAS LAUKOS: STARP ZUDUŠĀM UN IESPĒJAMĀM NĀKOTNĒM”
Dzenovska, Dace. (2012) Aizbraukšana un tukšums Latvijas laukos: starp zudušām un iespējamām nākotnēm. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 198 lpp.
 
Pilns tekss (PDF)
 
Vai un kāda veida problēma ir aizbraukšana? Kā aizbraukšana kā masveida sociāla parādība maina sociālo un politisko vidi Latvijā? Kā tā pārmaina cilvēku dzīvi, tajā skaitā pasaules uztveri un rīcību? Šajā monogrāfijā autore skata aizbraukšanu nevis kā izolētu parādību, no kuras izriet politikas mērķis apturēt aizbraukšanu un pagriezt cilvēku plūsmu pretējā virzienā, bet gan kā kompleksu darbību kopumu, kuru analizējot uzmanība jāpievērš arī dzīvei uz vietas, tajā skaitā aizbraukšanas interpretācijai un reprezentācijai ikdienas, kā arī publiskajā un politiskajā diskursā.
Balstoties uz etnogrāfiskiem datiem, kas iegūti ar līdzdalīgā novērojuma un interviju palīdzību Latgalē un Kurzemē, monogrāfijas nodaļas pievēršas aizbraukšanas un tukšošanās rezultātā notiekošajām pārmaiņām lauku iedzīvotāju dzīves pasaulē, kā arī šajās pārmaiņās manāmajām nākotnes aprisēm. Autore aicina paplašināt problēmas formulējumu un skatīt aizbraukšanu un lauku tukšošanos pēcpadomju ekonomisko un politisko reformu kontekstā. Tāpat, autore aicina pievērsties detalizētai tagadnes analīzei, jo tikai saprotot tagadni iespējams veidot nākotni, kurā dzīve ir dzīvojama arī tepat Latvijā.
  Saturs   
Priekšvārds
 
1. nodaļa
“LAUKA DARBS” UN DARBS LAUKOS
Lielā aizbraukšana
Darbs laukos
Zinātne un tās pielietojums
“Lauka darbs”
Ceļa karte
 
2. nodaļa
MIGRANTI, IENĀCĒJI UN AIZBRAUCĒJI: MIGRĀCIJA UN NACIONĀLI VALSTISKAIS ĒTOSS
Kapitālisms, nācijvalsts un mobilitātes regulēšana
Mobilitāte un sociālā teorija
Migranti, ienācēji un citas nacionālas lietas
Dzīvojama dzīve
 
3. nodaļa
IKDIENAS ĒTIKA UN POLITIKA: AIZBRAUKŠANA KĀ KLĀTBŪTNE UN RĪCĪBA LAUKU IEDZĪVOTĀJU DZĪVES PASAULĒ
Aizbraukšana un transnacionālisms
Aizbraukšanas klātbūtne
Aizbraukšana kā politika
 
4. nodaļa
TUKŠUMA IZJŪTA: STARP AFEKTU UN REPREZENTĀCIJU
Afekts un diskursīvā reprezentācija
Dzīves skaitīšana
Tukšuma reprezentācija
Tukšošanās kā attiecību iršana
Afekta potenciāls
  
5. nodaļa
TAGADNES NĀKOTNE: PĒCPADOMJU KAPITĀLISMS UN RĪCĪBAS TEMPORALITĀTE LATVIJAS LAUKOS
Pārejas temporalitāte
Tagadnes uzturēšana nākotnes varbūtības vārdā
Dzīvošana šodienai
Iespējamās nākotnes
 
Epilogs. DIASPORISKĀ NĀKOTNE