Akadēmiskā Dzīve 48

Projekta publikācijas

Žurnāls "Akadēmiskā Dzīve", 48. numurs (2011/2012)

Dace Dzenovska
 
„Dānis“ Latvijas laukos: mīti un pēcpadomju agrārā kapitālisma kritika
Manipulatīvas un spekulatīvas darbības tiek piedēvētas „dānim“ kā kapitāla aģentam un arī kā konkrētam cilvēkam. Varam analizēt sazvērestības teorijas, lai diagnosticētu plašāka mēroga problēmas
  Ivars Pavasars
 
Bioloģiskās daudzveidības diskursa globālcentriskā pozīcija un Latvija
Latvijā salīdzinājumā ar Rietumeiropu pētījumi rāda būtiski atšķirīgu ekosistēmu dabiskuma pakāpi un līdz ar to arī bioloģiskās daudzveidības situāciju; neproporcionāls pārsvars ir globālcentriskam diskursam
 
 
Ieva Raubiško
 
Kas ir „labbūtība”? Ieskats labas dzīves izpratnē Latvijas laukos
Jauns jēdziens „labbūtība” akadēmiskajā un lietišķajā pētniecībā Latvijā.
 Iedziļinoties jēgā, kas tiek piešķirta vietai, iespējams gūt plašāku ieskatu lauku iedzīvotāju labas dzīves izpratnē kopumā  Agnese Cimdiņa
 
Lauku dzīves racionalitāte un kultūrsociālā iesakņotība
No ienesīguma viedokļa nav ekonomiski racionāli pašam alu darīt, kā rīkojas no alus brūža netālu dzīvojošais zemnieks. Lai saprastu ekonomiskās aktivitātes laukos, ir jāsaprot to kultūrsociālais pamats  Aija Priedīte
 
Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes starpdisciplinārā skatījumā
Vai Pēteris Zelmenis, būdams Latvijas lauku iedzīvotājs 2011. gadā, arī šodien uzskatītu savu no tēvu tēviem grūti atgūto zemi par svētu, kura jāizmanto atbilstoši mūsdienu prasībām un vajadzībām?
  Klāvs Sedlenieks
 
Vai Cibiņš bija lāga zēns?
Kontekstā ir sabiedrības struktūra, kura nenovēršami veicina sacensības un individuālo sasniegumu garu, mazāk uzmanības pievēršot spējai un nepieciešamībai veidot miermīlīgu un / vai sadarbīgu sabiedrību
  Edmunds Trumpa, Anna Stepiņa
 
Dažas piezīmes par jaunākajiem latgaliskās identitātes pētījumiem
Perfekti latgaliski runājoši teicēji apstiprināja, ka runā latviski un latgaliski, tomēr uz jautājumu „Vai latgaliešu valoda un latviešu valoda ir divas atsevišķas valodas?” apmēram 95% atbildēja noliedzoši
  Rasma Kārkliņa
 
Starpdisciplinārs skats uz Latvijas lauku vidi
Starpdisciplinaritāte parādās līdz ar pētnieciskiem kopsaucējiem starp dažādiem apakšprojektiem, kā arī katrā individuālajā projektā, kurā projekta dalībnieki smeļas atziņas no kolēģu nozarēm